Dietní stravování pro žáky s potravinovou intolerancí na lepek a laktózu od září 2020

Na základě iniciativy pánů Jana Matouše a Michala Chmela byla naše škola oslovena s nabídkou možnosti zajištění dietního stravování pro žáky s potravinovou intolerancí na lepek a laktózu. Dietní stravování začne od září 2020 připravovat Školní jídelna Rumunská. Rádi bychom se proto obrátil na Vás rodiče s dotazem, zda budete mít o zajištění dietního stravování (viz. výše) pro Vaše dítě zájem. Pro úplnost dodávám, že z pohledu legislativy má strávník s dietními požadavky povinnost doložit nárok na zajištění takového stravování lékařskou zprávou. 

Pokud budete mít o toto stravování zájem, potvrďte jej prosím nejpozději do 18. 6. 2020 mailem na: michalchmelattiscali [dot] cz. Formou poznámky prosím uveďte, že se jedná o studenta gymnázia. Iniciátoři této myšlenky plánují následnou schůzku s rodiči, která se uskuteční ve druhé polovině měsíce června.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy​