Obnovení docházky do školy – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Od úterý 16. června 2020 dochází k obnovení docházky do školy pro žáky nižšího a vyššího gymnázia dle provizorního rozvrhu (viz. článek INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY A PROVIZORNÍ ROZVRH NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, případně ke stažení zde).

Upozorňujeme zákonné zástupce a zletilé žáky, že studenti musí při vstupu do budovy, resp. na první vyučovací hodině, odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení zde). Pro další dny výuky již není třeba čestné prohlášení opakovaně dokládat. 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci je vstup do budovy umožňěn pouze hlavním vchodem od nábřeží Svobody. Děkujeme za pochopení.