Den otevřených dveří na Gymnáziu Polička

Den otevřených dveří na Gymnáziu Polička

Na úterý 6. prosince připravujeme pro zájemce o čtyřleté a osmileté studium a také pro všechny, kteří si chtějí prohlédnout naši školu, den otevřených dveří. Od 14 do 17 hodin se tak poličské gymnázium otevře veřejnosti, která si bude moc prohlédnout nejenom budovu školy, ale především aktivity, kterým se se studenty věnujeme.

Připraveny pro vás budou mimo jiné pokusy v laboratořích chemie, biologie a fyziky. Seznámíte se s tím, jak u nás vypadá výuka jednotlivých předmětů, představíme vám projekty a zajímavé aktivity, kterým se u nás studenti věnují. Čeká na vás kavárna, vystoupení pěveckého sboru, mikulášská nadílka, doprovodné výstavy a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Pro zájemce o studium budou připraveny informace o přijímacím řízení, především o kritériích přijímacího řízení, přijímačkách nanečisto a přípravných kurzech, které pro zájemce připravujeme a jejichž registrace bude spuštěna právě v den otevřených dveří. K dispozici vám budeme pro vaše dotazy a vše, co vás v souvislosti se studiem na gymnáziu bude zajímat.

Průběžné informace o tom, na co se při dni otevřených dveří můžete těšit, budeme postupně publikovat v události na našem facebooku.

Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání.