33 let svobody a demokracie

Sváteční den 17. listopadu patří především připomenutí událostí z roku 1939 a 1989. Dva letopočty, které od sebe odděluje přesně polovina století, jsou neodmyslitelně spojeny s z nejzásadnějšími momenty naší historie.

Dva letopočty a také dva různé názvy pro jeden sváteční. Zatímco Den boje za svobodu a demokracii vystihuje především míru odhodlání a odvahy, které bylo v minulosti pro nabytí lidské svobody nezbytné vyvinout, druhé obvyklé označení tohoto svátečního dne – Mezinárodní den studenstva – staví na světlo především hlavní aktéry událostí obou zmíněných roků, tedy studenty.

Střední a dříve narozená generace pravděpodobně bez okolků rozpozná za hybatele událostí obou let právě mladé lidi, studenty, kterým patří oslavy 17. listopadu především. Těm, kteří svoji odvahu projevili v roce 1939 a 1989 se sluší poděkovat. Právě díky nim dnes požíváme velikého daru života ve svobodné společnosti a všeho, co je s tím přímo či nepřímo spojené.  Dnešní den jakožto Mezinárodní den studentstva však patří zároveň i studentům současným, na něž se my, kteří jsme hodnotu svobody zdědili, obracíme s prosbou, aby o svobodu a demokracii pečovali, kultivovali je a rozvíjeli a aby při tom všem vycházeli z hledání pravdy a lásky, která je v naší dějinné zkušenosti skryta a pevně ukotvena.

Přeji všem, nejen studentům, krásný sváteční den!

Josef Dvořák
Gymnázium Polička