Daniel Stach moderuje diskusi s Liborem Grubhofferem ve středu 10. 2. 2021 od 18:00

Celkem asi není třeba představovat poličského rodáka a našeho absolventa Libora Grubhoffera. V současné době je ředitelem Biologického centra Akademie věd ČR. Dlouhodobě se zabývá molekulární biologií předevšímale ne jenompatogenů nemocí přenášených klíšťaty.
Navíc se podařilo propojit jeho vystoupení s dlouhodobě plánovanou besedou s Danielem Stachemnovinářemkterý se dlouhodobě zabývá vědeckými tématy především v České televizi. (Odkaz na besedu najdete po rozkliknutí článku.) Daniel Stach jemimo jiná oceněnítaké nositelem medaile Vojty Náprstka za Zásluhy o popularizaci vědy.
Beseda bude taková „kancelář pro uvádění informací na pravou míru“. Bude se jednat o hodinkukdy bude Daniel Stach přinášet domněnkykteré se běžně objevují v tisku ohledně nemoci COVID-19 a vakcinace a pan profesor Grubhoffer se na ně bude dívat pohledem vědce. Nechceme se věnovat konspiračním teoriím a nesmyslům typu „vnášení čipů při očkování“ale spíše informacím ohledně rychlosti vývoje vakcínymutací virumožností léčby této nemoci a jejich porovnání s „alternativní léčbou“nebo (ne)významu protiepidemických opatření.
Doufámže beseda bude zajímavá nejen pro naše žákyale i pro veřejnost. Připojit se můžete tímto odkazem.
Kapacita přenosu v MS TEAMS je omezena. V případě překročení kapacity týmu můžete besedu díky spolupráci s Microsoft STC sledovat na youtube streamu na tomto odkaze.