Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 2. března 2020.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2020 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Podrobné informace najdete na webových stránkách školy v sekci STUDIUM / Přijímací zkoušky.