Cesta do hlubin studia chemie na PřF UK Praha

O podzimních prázdninách jsme se opět zúčastnili dalšího ročníku chemického semináře Cesta do hlubin studia chemie, který se konal ve dnech 26. – 27. 10. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento seminář je určen učitelům a žákům, přičemž počet žáků na jednoho učitele je omezen na dva. Náš letošní tým tvořili: Anička Andrlíková (septima), Kačka Kastnerová (sexta) a Tomáš Feltl (učitel).

V průběhu dvou dní se nám představilo všech šest chemických kateder PřF UK. Zazněla řada přednášek na aktuální zajímavá témata a nechyběla ani laboratorní cvičení s odborným vedením. Součástí přednášek pro studenty bylo také seznámení se systémem studia chemie na PřF UK a třebas i praktické rady, jak si vybrat výzkumnou skupinu. Nechyběla ani exkurze na několika chemických pracovištích. Vyvrcholením prvního dne pak byla podvečerní chemická show. Také druhý den byl napěchovaný zajímavým programem. A k tomu všemu nechybělo ani chutné občerstvení :-).