Adventní Vídeň

Adventní zájezd do Vídně

V pátek 2. 12. se 48 žáků z vyššího gymnázia sešlo o půl 6. na nádraží v Poličce. V dopoledních hodinách jsme dorazili do Vídně, kde nás přivítalo sněžení. Naše první kroky zamířily na ubytování a po uložení zavazadel jsme vyrazili do centra. Při procházce městem jsme obdivovali nejznámější památky, ale náš celkový dojem kazila mlha a sníh. Ze spárů zimy nás zachránila návštěva Přírodovědného a Umělecko-historického muzea. Hlavním cílem našeho výletu bylo užít si příjemnou atmosféru na vánočních trzích. Z široké nabídky místních specialit si každý vybral svoje. Zahřáli jsme se teplým punčem nebo horkou čokoládou.

Druhý den ráno jsme po snídani vyrazili na zámek Schönbrunn, bývalou rezidenci rakouských císařů. V rámci prohlídky jsme měli možnost projít si nádherné interiéry a dozvědět se zajímavé informace z každodenního života rakouských monarchů. Po prohlídce jsme opět zavítali na vánoční trhy, tentokrát ale přímo u Schönbrunnu. Před zpáteční cestou do Poličky jsme navštívili ještě několik památek. Domů jsme po dlouhé cestě dorazili o půl 12. v noci. Výlet jsme si všichni moc užili a z Vídně odjíždíme unavení, ale s dobrou náladou.