4. místo = jen bramborová medaile? Ne! 4. místo = excelentní výkon

Juvenes Translatores, soutěž pro mladé překladatelské talenty v EU. Ani v letošním školním roce se nemohlo zúčastnit 23 zájemců z řad našich studentů mezinárodního kola této soutěže. Počet zúčastněných škol z každé země odpovídá počtu europoslanců daného státu. V našem případě tedy 21 škol.

Zájem o účast v této soutěži je ale výrazně vyššía tak přichází na řadu los. Bohužel ani letos nám štěstí nepřálo a tak se naše škola zúčastnila republikového finálepořádaného pro nevylosované školy. Našimi dvěma postupujícími studenty do národního finále byli Klára Pallová (7.P) a Michal Mrkos (3.A). Odborná porota z řad profesionálních překladatelů a lingvistů posoudila finálové texty z hlediska obsahové a gramatické správnosti. Dalším důležitým hodnotícím kritériem je překladatelova kreativita. Bylo vyhlášeno celkem 20 finalistů. Vynikajícího úspěchu dosáhla K.Pallovákterá se po loňském umístění na 7. – 20. finálovém místěletos probojovala až pod stupně vítězů a v konkurenci 88 překladů byl její text o rozsahu A4 z německého do českého jazyka vyhodnocen jako čtvrtý nejlepší. Klárkoblahopřejeme a přejeme další překladatelské úspěchy!