Marta Najbertová

RNDr. Marta Najbertová

Pracovní zařazení: 
výchovný poradce, učitel(ka)
Vyučované předměty: 
Chemie, Biologie

Telefon: 
+420 604 799 579
E-mail: 
najbertovaatgympolicka [dot] cz

Adresa: 
nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička
Označení místnosti: 
112 (kab. Bi)

Středoškolská učitelka oboru chemie – biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 1978-1983). Absolventka Specializačního studia školní poradenské služby na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolventka kurzu pro školní metodiky protidrogové prevence sociálně patologických jevů ve Středisku zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 do roku 2017 působila ve funkci školní metodičky prevence. Od šk roku 2015/16 působí jako výchovná poradkyně.