Učebnice CHEMIE pro VG

Povinná literatura – vyšší stupeň

    Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.
První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chemii nepřechodných prvků. Určené pro: 1. ročník, Kvartu, Kvintu 
    Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, II. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.
Ve druhém díle najdete zbývají poznatky z obecné chemie, anorganickou chemii přechodných prvků, úvod do studia organické chemie, uhlovodíky, jejich zdroje a názvosloví. Určené pro: 2. ročník, Kvintu, Sextu
    Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.
Při studiu třetího dílu se seznámíte s deriváty uhlovodíků, jejich názvosloví dále biochemií a  rozšíříte si znalosti v oblasti obecné chemie. Určené pro: 3. ročník, 4. ročník, Sextu, Septimu

Doplňková literatura – vyšší stupeň

    Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.
První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chmeii nepřechodných prvků. Určené pro: 1. ročník, Kvartu, Chemický seminář 
    Aleš Mareček, Jaroslav Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia, I. díl, Nakladatelství Olomouc, 1998.
První díl obsahuje poznatky z obecné chemie, základní chemické výpočty a anorganickou chemii nepřechodných prvků. Určené pro: 2. ročník, Sextu, Chemický seminář 
    Vratislav Flemr, Bohuslav Dušek: Chemie pro gymnázia I  (obecná a anorganická chemie), SPN, 2001.
První díl se věnuje obecné a anorganické chemii, jedná se o přehled a některé kapitoly neobsahují dostatek informací vzhledem k platným učebním plánům na naší škole.
Určené pro: 1. ročník, 2. ročník, Kvartu, Kvintu, Chemický seminář
    Karel Kolář, Milan Kodíček, Jiří Pospíšil: Chemie pro  gymnázia II (organická chemie a biochemie), SPN, 2000.
Druhý díl je zaměřen na problematiku organické chemie a biochemie, rovněž se jedná podrobný přehled, avšak některé kapitoly neobsahují dostatek informací vzhledem k platným učebním plánům na naší škole.
Určené pro: 3. ročník, 4. ročník, Sextu, Septimu, Chemický seminář
    Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, 2000.
Třetí vydání dnes už klasické a velmi oblíbené publikace, která je průřezem středoškolské chemie.

Určené pro: všechny ročníky včetně Chemického semináře
    Marika Benešová, Hana Satrapová.: Odmaturuj z chemie, Didaktis, 2002.
Graficky dobře upravená publikace s logickým členěním, které napomáhá snadnému zapamatování látky. Publikace je psána heslovitě – výtah ze středoškolského učiva chemie.

Určené pro: Chemický seminář