Přijímačky nanečisto, přípravné kurzy a přípravné kurzy plus

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium na SŠ přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy doporučujeme přihlásit se do kurzů co nejdříve. Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus.

 
Základní přípravné kurzy a přijímačky nanečisto

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 3 intenzivní lekce matematiky, 3 intenzivní lekce českého jazyka a literatury a přijímačky nanečisto

Termíny přípravných kurzů: 11. 1. 2023, 25. 1. 2023, 15. 2. 2023 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Termín přijímaček nanečisto: 8. 2. 2023 od 8:00 (podrobnější informace o přijímačkách nanečisto najdete níže)

Cena za celý kurz: 400 Kč (včetně přijímaček nanečisto)

Termín pro přihlášení: do 8. 1. 2023 nebo do naplnění kapacit kurzů

Registrace na přípravné kurzy: Přihlašování na přípravné kurzy ve školním roce 2022/2023 bylo ukončeno.
Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání a formě přípravných kurzů, přijímaček nanečisto a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce, bez mezinárodní předvolby).

Forma kurzů: prezenčně na Gymnáziu

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů.

Další informace budou přihlášeným uživatelům zaslány emailem v pondělí 9. 1. 2023 a k přijímačkám nanečisto 6. 2. 2023.

 
Přijímačky nanečisto (bez přípravných kurzů) 

Termín přijímaček nanečisto: 8. 2. 2023 od 8:00

Vyhodnocení: uchazečům budou prostřednictvím Teamsů vráceny opravené záznamové archy a video s rozborem jednotlivých úloh

Cena: 200 Kč pro uchazeče, kteří nenavštěvují přípravné kurzy.

Způsob přihlášení (týká se pouze nových uchazečů, žáci z přípravných kurzů jsou přihlášeni automaticky): Přihlašování na přijímačky nanečisto ve školním roce 2022/2023 již není z důvodu naplněné kapacity možné.
Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Použité testy: několik posledních let nejsou z Cermatu k dispozici speciální testy pro přijímačky nanečisto a školy musí používat starší testy, které jsou na stránkách Cermatu k dispozici. Pokud si chcete vyzkoušet přijímačky nanečisto se vším (atmosféra testů ve škole i neznalost úloh), vyhněte se těmto konkrétním testům v domácí přípravě. V letošním školním roce použijeme následující testy:

Čtyřleté studium – matematika: 1. řádný termín 2017 (M9PAD17C0T01)
Čtyřleté studium – český jazyk a literatura: 2. řádný termín 2019 (C9PBD19C0T02)
Osmileté studium – matematika: 1. řádný termín 2019 (M5PAD19C0T01)
Osmileté studium – český jazyk a literatura:  Ilustrační test 2020 (C5PID20C0T01)

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

Podrobný rozpis bude zaslán přihlášeným uchazečům emailem v pondělí 6. 2. 2023

 
Přípravné kurzy plus

Na základní přípravné kurzy budou navazovat Přípravné kurzy plus. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném termínu podají přihlášku ke studiu na naši školu.

Délka jedné lekce: 45 minut matematika a 45 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 4 intenzivních lekcí matematiky a 4 intenzivních lekcí českého jazyka a literatury

Předpokládané termíny: 15. 3. 2023, 22. 3. 2023, 29. 3. 2023 a 5. 4. 2023 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: zdarma (pro žáky, kteří podají přihlášku na naši školu)