Přijímačky nanečisto, přípravné kurzy a přípravné kurzy plus

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium na SŠ přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury.

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o čtyřletý (79-41-K/41 Gymnázium) i osmiletý (79-41-K/81 Gymnázium) obor studia. Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy doporučujeme přihlásit se do kurzů co nejdříve. Na základní přípravné kurzy budou navazovat přípravné kurzy plus.

 
Základní přípravné kurzy:

Délka jedné lekce: 60 minut matematika a 60 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 4 intenzivní lekce matematiky a 4 intenzivní lekce českého jazyka a literatury

Forma kurzů: prezenčně či online (podle aktuální situace)

Předpokládané termíny: 12. 1. 2022, 19. 1. 2022, 9. 2. 2022 a 16. 2. 2022 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: 350 Kč

Termín pro přihlášení: do 9. 1. 2022 nebo do naplnění kapacit kurzů

Registrace na přípravné kurzy: Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. O pořadí přihlášených zájemců rozhoduje termín platby. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o konání a formě přípravných kurzů, přijímaček nanečisto a za účelem identifikace platby.

Způsob platby: Bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce, bez mezinárodní předvolby).

Přípravné kurzy se uskuteční pouze v případě dostatečného zájmu uchazečů.

Další informace budou přihlášeným uživatelům zaslány emailem v pondělí 10. 1. 2022.

 
Přijímačky nanečisto – převedeno do onlinu 

Termín konání: pozor změna v termínu pro osmileté studium!!!

26. 1. 2022 od 8:00 pro čtyřleté studium

27. 1. 2022 od 8:00 pro osmileté studium

Podrobný rozpis bude zaslán přihlášeným uchazečům emailem v pondělí 24. 1. 2022

Termín vyhodnocení: 2. 2. 2022 od 14:00 do 16:10 (proběhne společná schůzka – prezenčně nebo online. Na společné schůzce budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách)

Cena: 100 Kč

Způsob přihlášení: vyplněním elektronického formuláře, který bude přístupný od 12. 1. 2022 (po zahájení přípravných kurzů) pro čtyřletý obor studia (79-41-K/41 Gymnázium) zde a pro osmiletý obor studia (79-41-K/81 Gymnázium) zde. Kontaktní údaje na zákonného zástupce žáka budou využity pouze pro zaslání bližších informací o přijímacích zkouškách nanečisto a za účelem identifikace platby.

Termín přihlášení a platby: do 23. 1. 2022

Způsob platby: bezhotovostním převodem na účet gymnázia 353303664/0600. Pro identifikaci platby uveďte jako variabilní symbol telefonní číslo zákonného zástupce (stejné jako v přihlášce).

 
Přípravné kurzy plus

Na základní přípravné kurzy budou navazovat Přípravné kurzy plus. Tyto kurzy jsou určeny výhradně pro žáky, kteří v řádném termínu podají přihlášku ke studiu na naši školu.

Délka jedné lekce: 60 minut matematika a 60 minut český jazyk a literatura

Počet lekcí kurzu: 5 intenzivních lekcí matematiky a 5 intenzivních lekcí českého jazyka a literatury

Forma kurzů: prezenčně či online (podle aktuální situace)

Předpokládané termíny: 9. 3. 2022, 16. 3. 2022, 23. 3. 2022, 30. 3. 2022 a 6. 4. 2022 od 14:00 (vždy 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury)

Cena za celý kurz: Zdarma (pro žáky, kteří podají přihlášku na naši školu)