Tomáš Feltl

+420 463 114 059
feltl@gympolicka.cz

Kdo jsem a co je za mnou?
Po studiích na PřF UK v Praze jsem působil v biochemické laboratoři ÚEB AV ČR. Protože jsem se již v průběhu studia PřF věnoval intenzivně také informačním technologiím, posléze jsem změnil obor a nějakou dobu se  pohyboval v prostředí počítačových sítí a programování. Nakonec jsem se z Prahy přesunul do Nového Města na Moravě na tamní gymnázium. Na  Gymnáziu Vincence Makovského jsem několik let vyučoval biologii, chemii, IVTprogramování a současně působil jako správce počítačové sítě. Od počátku pedagogického působení se podílím na  zavádění interaktivních tabulí ve výuce přírodovědných předmětů. Na gymnáziu v Poličce, jsem vyučoval v letech 2009–2013  chemii a IVT. Nyní se věnuji výuce chemie. V rámci projektu EXPOZ na gymnáziu v Poličce jsem autorem části výukových materiálů směřovaných do chemie a odborným a metodickým garantem výukových kurzů.
Aktuálně se věnuji především problematice výuky chemie s využitím moderních technologií a pomůcek (interaktivní tabule, odpovědní systémy, měřicí systémy, nová informatika a přírodní vědy…). Chemie je věda experimentální a vlastní praxe je v ní jedním ze  stěžejních prvků. Zastávám názor, že pravidelná chemická laboratorní cvičení patří na každou školu, a to do všech ročníků, kde se chemie vyučuje.
Jsem také autorem různých materiálů sloužících pedagogům k lepšímu využití interaktivní techniky ve výuce. Rád se účastním konferencí a sejití pedagogů, kde je možné získané zkušenosti s kolegy „měnit“. Jako lektor se zaměřením na interaktivní výuku spolupracuji s různými organizacemi a školami. Každoročně se jako jeden z organizátorů účastním příprav celostátní konference Počítač ve škole.
V současné době se vedle výukcy chemie na gymnáziu věnuji také vydávání elektronického časopisu pro učitele (www.e-Mole.cz), organizování a lektorování kurzů a školení pro učitele (www.interactivelearning.cz) a práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových aktivit v Centru technického vzdělávání _Půda (puda.knihovna.policka.org).

Konzultace, doplnění hodnocení a opravy
Studenti se mohou přihlásit on-line na:
konzultace (ke zobrazení formuláře je třeba přihlášení studenta k účtu MS Office 365).
dopisování a opravy (ke zobrazení formuláře je třeba přihlášení studenta k účtu MS Office 365).