Marta Najbertová

+420 463 114 062
najbertova@gympolicka.cz

Středoškolská učitelka oboru chemie – biologie (Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 1978-1983). Absolventka Specializačního studia školní poradenské služby na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolventka kurzu pro školní metodiky protidrogové prevence sociálně patologických jevů ve Středisku zdravého životního stylu při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 do roku 2017 působila ve funkci školní metodičky prevence. Od šk roku 2015/16 působí jako výchovná poradkyně.