Jana Galgociová

+420 463 114 073
galgociova@gympolicka.cz

Studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura – dějepis jsem ukončila v roce 1991 na Masarykově univerzitě v Brně státní zkouškou, v té době jsem už učila na svém prvním a doposud jediném působišti, na Gymnáziu v Poličce.
Své vzdělání si průběžně rozšiřuji, podstatněji jsem se zaměřila na dvě priority, které s humanitními obory souvisejí – na diagnostiku specifických poruch učení (semestrální studium kurzu pro nápravce specifických poruch učení v Okresní pedagogicko – psychologické poradně ve Svitavách v roce 1998) a na formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy (dvousemestrální studium na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 2007 a 2008).
Jako rodačka, patriotka a ctitelka genia loci města Poličky ve svém pojetí výuky usiluji mimo jiné o propojení aktivit našich studentů s programy, které nám ve štědré míře poskytují například Centrum Bohuslava Martinů, Městská knihovna, občanské sdružení Pontopolis, Divadelní klub, místní církve apod.