Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého studia
Pořadí uchazečů do čtyřletého studia

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia

Seznam přijatých uchazečů do osmiletého studia
Pořadí uchazečů do osmiletého studia

Více informací naleznete po otevření článku.

Uchazeči jsou uvedeni pod evidenčním číslem, které bylo přiděleno na pozvánce k JPZ, případně v dopise o oznámení zahájení správního řízení – oba dokumenty byly uchazečům zaslány poštou.

Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí si budou zákonní zástupci moci vyzvednout v kanceláři školy.
Rozhodnutí pro uchazeče o čtyřleté studium bude připraveno k vyzvednutí v úterý 16. června 2020 od 9.00 – 17.00 hod.
Rozhodnutí pro uchazeče o osmileté studium bude připraveno k vyzvednutí ve středu 17. června 2020 od 9.00 – 17.00 hod.Nevyzvednutá rozhodnutí budou doručena prostřednictvím České pošty.

Žák, který byl ke studiu přijat, potvrdí svůj úmysl na škole se vzdělávat odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí. Na odevzdání zápisového lístku mají zákonní zástupci žáka 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Prosíme zákonné zástupce, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve. Případná uvolněná místa budou postoupena uchazečům o studium, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů.

Uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů, mohou společně s vyzvednutím rozhodnutí o nepřijetí podat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel školy takové žádosti vyhoví v případě, kdy dojde k uvolnění kapacity v důsledku neodevzdání zápisového lístku některým z původně přijatých uchazečů.

Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí pro čtyřleté studium je ke stažení zde.
Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí pro osmileté studium je ke stažení zde.

S vyplněním žádosti vám rádi pomůžeme v kanceláři školy.

Zápisový lístek může žák uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.