Pozvali jsme vědkyni

Na konci března uveřejnila Akademie věd ČR výzvu na sociálních sítích „Pozvěte si vědce do výuky“. Aktivita vyvolala nečekaně velký zájem jak u pedagogů středních škol, tak u expertů z Akademie věd ČR. Doposud se jim povedlo zpestřit online výuku ve stovkách škol po celé republice a Gymnázium Polička bylo jednou z nich.

 

U nás jsme mohli, alespoň ve virtuálním prostředí, přivítat jazykovědkyni Mgr. Lucii Jílkovou, Ph.D., která přednášela o fonetice, současné mluvené češtině a o českém jazyku v médiích. Kromě toho nám přiblížila náplň práce v Ústavu pro jazyk český AV ČR a jeho roli v našem životě. Na závěr přednášky nám poradila, jak zlepšit naše jazykové a rétorické dovednosti.

 

Ačkoliv přednáška bohužel nevzbudila u studentů gymnázia pouze pozitivní ohlasy, považujeme možnost zapojení vědce do výuky za obohacující. Odborníci dávají studentům příležitost se zeptat na vše, co je zajímá, motivují je k dalšímu studijnímu úsilí, a hlavně narušují rutinu běžné online výuky.

 

Martina Blandová, Klára Pallová