Den otevřených dveří - 7. 12. 2017

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 14:00 do 17:00 hodin. Uchazeči o studium si mohou prohlédnout naši školu, získat informace o podmínkách přijímacího řízení a organizaci výuky v jednotlivých předmětech, zhlédnout žákovské projekty, vyzkoušet si nejrůznější pokusy a experimenty v našich laboratořích, a v neposlední řadě okusit školní atmosféru poličského gymnázia.

Pokud termín stanovený pro DOD nevyhovuje, je možné si sjednat prohlídku školy po předchozí telefonické domluvě (461 722 102) v jiném termínu.

 

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce