Zrušení Gaudeamus Roadshow Česko 2020!

Milí studenti,

předávám informaci od organizátora Gaudeamu Roadshow Česko:

Bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že konání plánované Gaudeamus Roadshow Česko 2020 je znemožněno Krizovým opatřením Vlády České republiky č. 958, platným od 5. do 18. října 2020. Gaudeamus Roadshow Česko je zrušena ve všech plánovaných místech konání, tj. v Brně, Olomouci, Zlíně, Jihlavě, Ostravě a Pardubicích.

Náhradou za zrušenou Gaudeamus Roadshow bude on-line propagace všech škol registrovaných k účasti na Roadshow. On-line propagace bude probíhat na portálu Gaudeamus.cz a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor.

Na portálu Gaudeamus.cz a v mobilních aplikacích najdete zejména:

–      Profily škol a fakult s kontaktními informacemi a seznamy studijních oborů.

–      Vyhledávače škol, fakult a oborů.

–      Přehledy nejoblíbenějších škol.

Vašim studentům, kteří aktuálně hledají studium po maturitě, také doporučte registraci pro získávání on-line informací. Registrovaní studenti získají elektronický katalog a budou jim pravidelně zasílány informace o nabídce pomaturitního studia a on-line zdrojích, které budou sloužit jako náhrada veletrhů Gaudeamus na podzim 2020.

Pavel Mikula

www.gaudeamus.cz