Za diskusí do Broumova

10. ročník konference Broumovských diskusí nabídl svým účastníkům ve dnech 8. – 11. 11. 2023 pestrý program na téma demokracie a dialog. Dvoudenního programu panelových diskusí jsme se díky plnění programu DofE mohli ve dnech 9. – 10. 11. účastnit i my.  

V těchto dnech jsme sledovali tři hlavní panely diskusí s jedinečnými hosty, jako byli Tomáš Halík,  
Jiří Havelka, Olga Richterová a mnoho dalších. Na jednotlivých panelech se pod vedením zkušených moderátorů diskutovalo o podstatě demokracie a důležitosti dialogu v našem každodenním životě. Dotkli jsme se také témat politiky (domácí i zahraniční), sociálních sítí a jejich vlivu na dialog nebo solidarity a její důležitosti v naší společnosti. Kromě tohoto obohacujícího programu jsme se účastnili workshopu s ostatními studenty, ve kterém jsme pod vedením Ladislava Jelena diskutovali  o zálohovaném systému na PET lahve a plechovky. V této diskusi jsme měli každý předem určenou roli, do které jsme se snažili vžít a podle toho v diskusi reagovat. Na konci samostatného rozhovoru jsme společnými silami zhodnotili vlastní výstup, zaměřili se na aspekty dialogu a pokusili se charakterizovat jeho pravidla.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat koordinátorům DofE, díky kterým jsme se mohli diskusí účastnit, 
a doporučit ostatním studentům návštěvu příštích ročníků Broumovských diskusí. Byla to pro nás skvělá příležitost poslechnout si názory jiných lidí, nejen hostů panelových diskusí, na tak zajímavé a pro naši společnost velmi důležité téma. 

Jan Krabička a Aneta Justová