Vystoupení pěveckých sborů

Je prokázáno, že sborový zpěv léčí a povznáší. V sobotu 4. června od 17.00 do 19.00 hodin v aule gymnázia si můžete poslechnout různé pěvecké sbory. Jako první vystoupí dětský Pěvecký sbor ZUŠ Bystré pod vedením sbormistra Filipa Tesaře za klavírního doprovodu Františka Soukala. Ke společnému zpěvu vyzve dívčí gymnaziální sbor Juliettes s Ellen Erbesovou. Převážně křesťanské písně a hymny, kterými doprovází bohoslužby v kostele sv. Jakuba přednese Poličská schola, kterou bude řídit sbormistryně Kateřina Grubhofferová. V závěru Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky se sbormistrem Oldřichem Růžičkou za klavírního doprovodu Petra Kašpara přednese mimo jiné Zbojnické písně od B. Martinů, Va pensiero z opery Nabucco od G. Verdiho, Čáry od P. Křížkovského a spirituály.