Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Pořadí uchazečů
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku oboru vzdělávání

Uchazeči jsou v pořadí a seznamu přijatých uchazečů uvedeni pod evidenčním číslem, které jim bylo přiděleno a zasláno v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) po vzdání se náhradního termínu uchazeče, který se neúčastnil 2. řádného termínu přijímacích zkoušek

Pořadí uchazečů po vzdání se náhradního termínu uchazeče, který se neúčastnil 2. řádného termínu přijímacích zkoušek
Seznam uchazečů po vzdání se náhradního termínu uchazeče, který se neúčastnil 2. řádného termínu přijímacích zkoušek