Úspěchy studentů vyššího gymnázia v soutěžích biologie ve šk. roce 2018/19

V letošním školním roce se naši studenti zúčastnili již tradičně biologické olympiády a také  Středoškolské odborné činnosti (SOČ). A jak se jim dařilo?

Téma letošního ročníku biologické olympiády „Mládí vpřed“ oslovilo ve školním kole celkem 11 řešitelů. V obou kategoriích jsme měli účastníky v krajských kolech.     

V kategorii A (3. a 4. ročníky, septima a oktáva) si výborně vedli oba účastníci – Jan Tulis obsadil druhé místo a Martina Trmačová (oba z 3. A) místo páté, přičemž se oba stali úspěšnými řešiteli. J. Tulis poté v ústředním kole obsadil 10. místo z 36 účastníků a opět se stal úspěšným řešitelem. Svým výsledkem si zajistil účast na přípravném soustředění pro mezinárodní olympiádu. Nominován nebyl,  ale je to velký úspěch i vzhledem k tomu, že patřil v kategorii k mladším účastníkům. Své schopnosti a dovednosti bude moci prohloubit v červenci na  letním soustředění pro nejlepší řešitele krajských kol BiO v Běstvině.

V kategorii B  (1. a 2. ročníky, kvinta a sexta) nás v kraji reprezentovali a sbírali nové zkušenosti Vojtěch Dolejš z 1. A a Dan Nguyen z 5. P.  

Výborného úspěchu dosáhl v okresním kole soutěže SOČ Jan Kocanda z  3. A. Se svou pracíChov a barevné mutace gekončíka nočního“  v oboru  biologie postoupil jako vítěz okresního a krajského kola do kola celostátního, ve kterém obsadil pěkné 10. místo.

Všem účastníkům biologických soutěží gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně elánu při dalším biologickém bádání.