Úspěchy studentů vyššího gymnázia v soutěžích biologie ve šk. roce 2017/18

Letos se naši studenti zúčastnili již tradičně biologické olympiády a také Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Téma letošního ročníku biologické olympiády zaměřené na vylučování organismů a buňky   „Když musíš, tak musíš…aneb Odpady v přírodě“ oslovilo ve školním kole celkem 11 řešitelů.

V krajském kole si ve své kategorii B (1. a 2. ročníky, kvinta a sexta)  velice dobře vedli „nováčci v soutěži“ –  Martina Trmačová obsadila třetí místo a Jan Tulis místo čtvrté, přičemž se stali oba také úspěšnými řešiteli. V kategorii A  (3. a 4. ročníky, septima a oktáva) nás reprezentovaly Kristýna Točfousová a Ester Plecháčková.

Pěkného úspěchu dosáhla v okresním kole soutěže SOČ maturantka Lenka Macháčková se svou prací „Péče o seniory“, která postoupila z okresního kola a bude nás tak reprezentovat 10. května v krajském kole.

Všem účastníkům krajského kola biologické olympiády gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně elánu při dalším biologickém bádání.

A Lence držíme palce při obhajobě práce v krajském kole a samozřejmě hodně úspěšnou maturitu!