Úspěchy v krajských kolech biologické olympiády kategorie A a B

Dva poslední březnové pátky se konaly na Gymnáziu v Chrudimi krajská kola biologické olympiády kategorie A a B. Účastníci na téma „Život není fér“ plnili dvě laboratorní úlohy, jednu úlohu teoretickou, řešili test všeobecných biologických vědomostí a poznávali 40 různých organismů a biologických položek.

V kategorii A nás reprezentovali Anežka Vargová, Michal Jílek, Tomáš Kocanda ze 4. A a Alena Broklová ze septimy. Všichni si vedli výborně, obsadili v konkurenci třiceti studentů 5., 6., 9. a 11. místo a stali se úspěšnými řešiteli.

Také v kategorii B s 28 účastníky se našim studentům dařilo. Vojtěch Jílek ze sexty obsadil 8. místo a stal se úspěšným řešitelem, Lucie Kotvová z kvinty se umístila na 12. místě.

Všem účastníkům moc blahopřejeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně elánu v dalším biologickém bádání.