Komenský a my

Komenský a my je název tradiční literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež vyhlašované MŠMT ČR. Jejím pořadatelem je ZŠ Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí. V letošním školním roce se jí zúčastnila v kategorii B Miriam Kašparová z kvarty a v kategorii C Barbora Štěpánková ze sexty. Obě byly se svými literárními pracemi v celostátní konkurenci úspěšné, Bára obsadila 2. místo a Miriam místo 3. V pátek 31. 3. 2023 se zúčastnily slavnostního vyhlášení výsledků v Brandýse nad Orlicí.

Jan Amos Komenský provázel v různých podobách v březnu, kdy si připomínáme výročí jeho narození, téměř celé gymnázium. Učitelé se první březnovou středu setkali s profesorem Janem Háblem, komeniologem, jenž je svou poutavou přednáškou inspiroval k přemýšlení nejen nad rolí učitele ve 21. století. Žáci nižšího gymnázia, kvinty a 1. ročníku zhlédli filmové zpracování Labyrintu světa a ráje srdce.

Společně vedeme diskuzi o tom, jak hodnoty, které se v životě osvědčily Janu Amosu Komenskému, přenést do 21. století, a o tom, zda je to vůbec možné. Přemýšlela o nich ve své oceněné eseji na téma „Jaké lidské hodnoty bychom měli vyznávat i v daleké budoucnosti?“ i Bára a její odpověď zní: „… důležité lidské hodnoty pro budoucnost jsou víra, tolerance, láska, podnikavost, moudrost, politika, stálé poznávání sebe sama a k tomu všemu „naslouchání svému srdci“.