Informační odpoledne

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 proběhne od 15:00 do 17:00 informační odpoledne za 3. čtvrtletí školního roku 2022/2023. 

Rozpis tříd a vyučujících naleznete v přízemí budovy školy. 

Pokud se nebudete moci informačního odpoledne zúčastnit, kontaktuje prosím pro individuální informace o prospěchu a dalších studijních otázkách třídního učitele patřičné třídy. Informace týkající se SRPŠ Vám případně poskytne zástupce Vaší třídy.

Od 17.00 hodin zveme rodiče našich studentů na krátké informativní setkání s vedením školy o připravovaných aktivitách a záležitostech pro nadcházející školní rok. Setkání se uskuteční v aule školy.