Tříkrálová sbírka na gymnáziu

Ve čtvrtek 5.1.2023 se na naší škole uskuteční Tříkrálová sbírka pro Charitu Polička. Třída 2P zve o velké přestávce do auly gymnázia na společné zpívání s možností přispět na dobrou věc. Přispívat bude možno do pátečního odpoledne.

Komu tříkrálová sbírka pomůže?

  • Lidem v posledních chvílích života skrze Domácí hospic sv. Michaela 
  • Lidem s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Centrum duševního zdraví Oblastní charity Polička
    • Domácí hospic sv. Michaela i Centrum duševního zdraví poskytují své služby na území celého regionu (obsluhují i okres Svitavy, částečně Moravskotřebovsko) 
  • Službě Domácí zdravotní péče Oblastní charity Polička
  • Část sbírky podpoří kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, žáky a studenty v indických oblastech Belgaum a Bangalore
  • Při mimořádných situacích (například při povodních, požárech apod.)