Pour féliciter 2023

Všem lidem dobré vůle přejeme do nového roku 2023 pevné zdraví, radost ze života a pokoj v srdci.