SOUTĚŽ CANSAT POHLEDEM NAŠEHO CANSATU

Mé první úspěšné přistání

Ve dnech 7. a 8. září 2021 se na letišti Medlánky v Brně uskutečnilo dlouho odkládané národní finále soutěže CanSat. Jakožto třetí prototyp týmu SpacePol jsem měl možnost reprezentovat naši školu, na což jsem byl velice hrdý. Již od časného rána však můj tým provázely problémy. Ještě před odjezdem do Brna se mi spálil modul pro komunikaci s internetovým serverem, který pro mě vytvořil Michal Mrkos. I přes tuto závadu jsem byl ale stále v kondici, připraven na účast v soutěži. Než mě naložili do letadla, byla do mých útrob naistalována různá zařízení a Jakubem Andrlíkem nahrán hlavní program. Nutné bylo i přidání závaží, neboť jsem měl trochu problémy s podvýživou. Po splnění váhového limitu jsem byl naložen do letadla a čekal mě krátký let, na jehož konci jsem měl ukázat, co všechno dovedu. Opravdu jsem se těšil. Když mě však z letadla vyhodili, udělalo se mi trochu nevolno a přestal jsem vysílat data. Co se naopak povedlo a co všichni obdivovali, byl můj úžasný padák, který navrhly a ušily Eliška Lorencová a Klára Kolářová. Dopad na zem byl docela tvrdý, ovšem díky skvělé konstrukci, již vymyslel a namodeloval Aleš Jílek, se mi skoro nic nestalo. Bohužel se mi ale zaseklo jedno servo a kvůli přepětí se mi vypnul celý program. Nemohl jsem tudíž pokračovat v jízdě, jak jsem měl původně v plánu.
Nevadí. Už jenom díky svému vzhledu jsem se stal hlavní atrakcí celého finále a musel jsem dodatečně předvádět, jak dokážu jezdit a co jiného ještě dovedu. Měl jsem možnost účastnit se i druhého dne, kdy byly prezentovány všechny projekty, tedy i já. Opět jsem zaujal (dokonce i odborné publikum) svou vizáží a schopnostmi. Soutěže se účastnily i nadupanější Cansaty, ovšem já jsem zajistil našemu týmu úžasné třetí místo v celorepublikovém finále. Jsem moc vděčný svému týmu, který mě namodeloval, vytiskl, sestavil, naprogramoval a doprovázel na letiště. Velký dík patří Jakubu Andrlíkovi, Michalu Mrkosovi, Aleši Jílkovi, Elišce Lorencové a Kláře Kolářové. Dále bych chtěl poděkovat za odborný dozor a pomoc mentorům mého týmu, kterými jsou: Tomáš Feltl, Miroslav Bartoš a Miroslav Jílek. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat sponzorům, jimiž byly Gymnázium Polička, Poličské strojírny a.s. a Aeroklub Polička.

Satelit-Robot CanSat – tým SpacePol