Sopranistka Helena Hozová

 Ve středu 7. října v aule streamovala nejúspěšnější zpěvačka z Poličky MgA. Helena Hozová PhD. pro studentky pěveckého sboru. Vzpomínala na umělecké vzdělávání  a vystupování u nás i v zahraničí. Hovořila o zpívání v rouškách, o souborech v nichž působí, zamýšlela se nad problémy zpěváků v covidové době. Předvedla hlasová cvičení a na závěr zazpívala.