Smetanova Litomyšl

V pátek 7. června v 18.40 hodin odjedou přihlášení účastníci autobusem od hotelu Opus na generálku zahajovacího koncertu Smetanovy Litomyšle.

Zahraje Česká filharmonie, kterou bude řídit ambasador Roku české hudby a patron projektu Smetana200 dirigent Jakub Hrůša. Koncert začne v 19.30 hodin ve Festivalové hale. V pestrém programu vystoupí klavírista Ivo Kahánek, houslový virtuos Jan Mráček, Cirk La Putyka a smyčcové kvarteto členů našeho prvního orchestru. V programu zazní řada skladeb Bedřicha Smetany, ukázky z opery Prodaná nevěsta, Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast, premiéra nové úpravy Z domoviny pro housle a orchestr, Jiřinková polka či Slavnostní předehra D dur. Délka koncertu bude přibližně 90 minut. Návrat do Poličky plánujeme přibližně v 21.30 hodin.