Slosování školní dějepisné soutěže

 Dne 27. 11. 2020 se uskutečnilo slosování účastníků historického projektu "28. 10.: Den vzniku Československé republiky". Výherci v I. kategorii se stali Mikuláš Dolejš (1.P), Sára Vraspírová (1.P) a Vojtěch Jílek (4.P). Ve II. kategorii byli vylosování Kateřina Kusá (1.A), Lucie Kysilková (2.A) a Matěj Doležal (6.P).

Výhercům gratuluji a děkuji všem, kteří se podíleli na výzkumu rodinné paměti.

Soutěže se zúčastnilo v I. kategorii 15 osob, ve II. kategorii 25 osob.

" Můj předek J. S. měl v roce 1918 35 roků a byl fotografem v Benešově, kde vlastnil fotografický ateliér. Před 1. světovou válkou byl komorním fotografem arcivévody Františka Ferdinanda na zámku v Konopišti. Po nástupu komunismu mu byl odebrán všechen majetek, takže byl závislý na synech. Až do jeho smrti se o něho staral můj pradědeček. "

výňatek z textu Petra Spálenky (2. A)