Školou chodil Mikuláš

Čtvrteční dopoledne bylo ve škole zpestřené tradiční mikulášskou obchůzkou. Postarali se o ni žáci primy, kteří se v převlecích za postavy čertů, andělů a Mikuláše vydali do tříd a pokusili se o nápravu "hříšníků". Na rozdíl od běžné večerní obchůzky, kdy poslušné děti obdarovávají různými drobnostmi, byli oni sami podarování velkým množstvím dobrot.

Velký dík patří učitelkám hudební výchovy a českého jazyka, Elen Erbesové a Janě Feltlové za nacvičení hudebně-dramatického pásma, které primáni ve třídách předváděli.

Pár fotografií v galerii je z návštěvy Mikuláše ve sborovně.