Školákem, Čechem a Evropanem v Irsku

Díky grantu z dotačního titulu Erasmus+ jsem jako poslední z našeho učitelského sboru absolvoval mobilitu v rámci právě končícího projektu gymnázia, DVÚ. V irském městě Cork jsem se na dva týdny stal pilným studentem s každodenním odpoledním vyučováním i domácími úkoly.

Kurz byl kombinací výuky metodiky angličtiny a samotného jazyka. Hlavním přínosem účasti na této mobilitě bylo pro mě jak intenzivní studium, tak i používání živého jazyka v multikulturním prostředí této metropole na jihu ostrova. Nezanedbatelný byl i kulturně-geografický aspekt mého pobytu jako vyučujícího nejen anglického jazyka, ale i zeměpisu. Kromě prožití národního svátku svatého Patrika, zdolání nejvyššího bodu Irska, Carrautoohil, řízení auta s řadicí pákou vlevo,

setkání s irskou gaelštinou, nebo ochutnání lokálních specialit jsem měl možnost komunikovat s místními lidmi a seznámit se s jejich běžným životem, ale i slyšet jejich názory na témata, která hýbou současnou ostrovní společností, jako je Brexit, tzv. irská pojistka, nebo třeba palčivé problémy s bydlením v Irsku. A jako správný student jsem zažil i mnoho radosti a zábavy s mými často o dvacet let mladšími spolužáky.

Závěrem si dovolím citovat Václava Havla. „Cítím-li se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak. Jakožto Čech, jsem i Evropanem. Poněkud poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich vlastí." Na mém výjedzu do Irské republiky se mi tato pravda opět potvrdila a věřím, že po evropských volbách posílí evropská spolupráce, díky níž jsem tuto cestu mohl absolvovat.