Sběr papíru 11. – 12. září 2018

Milí studenti,

Vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do sběru starého papíru, velice děkujeme.

Celkem jsme nasbírali 4200 kg  a výtěžek ze sběru činí 7 628 Kč. Peníze použijeme na nákup sad kontejnerků na tříděný odpad do tříd. (výsledky)

Výsledky sběru podle tříd

 1. místo – 782 kg – sekunda   
 2. místo – 640 kg – tercie                       
 3. místo – 578 kg – kvinta                      
 4. místo – 230 kg – kvarta                        
 5. místo – 160 kg – prima                      
 6. místo – 148 kg – 3.A                         
 7. místo – 111 kg – septima                  
 8. místo – 105 kg – sexta                        
 9. místo – 70 kg – oktáva                       
 10. místo – 20 kg – 2.A                               
 11. – 12. místo – 0 kg – 1. A a 4.A           

Celkem 2844 kg

Škola  1356 kg

Nejlepší sběrači (nad 100 kg) mezi jednotlivci

 1. místo Štěpán Jelínek (3.P)     235 kg
 2. místo Ladislav Briol (2. P)   217,5 kg
 3. místo Aleš Jílek (5. P)             184 kg
 4. místo Julie Jelínková (2.P)   125,5 kg

Vítězové získávají sladkou odměnu. Gratulujeme!

Všem „sběračům“ velké díky!!!

Studenti kvinty

Marcela Šplíchalová

Renata Jelínková