Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

ČR je právoplatným členem Evropské unie od roku 2004. Kroky, které EU podniká, se dotýkají každodenního života všech občanů našeho státu. Ne všichni občané ale mají jasnou představu o tom, jak a kde tyto kroky vznikají, jaké je zákulisí vazeb a vztahů, jak se projevují různá lobby či jak se může domluvit 28 různých svrchovaných zemí na společné cestě.

V říjnu 2018 proběhl v Hradci Králové interaktivní seminář „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Seminář byl určen pro žáky všech typů SŠ a jeho cílem bylo přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění, na aktivním zapojení se do dialogů o politice a společenských otázkách. Nebyl by to pořádný seminář, kdyby nenabídl praktický pohled na věc. Studenti si mohli vyzkoušet práci v několika politických výborech, projednávali návrhy v politických skupinách, vedli debaty s odborníky a celkově simulovali i další činnosti institucí EU včetně hlasování.

Z naší školy se semináře zúčastnila Karolína Myšková ze třídy Septima.

Karolíno, proč ses rozhodla zúčastnit semináře „Rozhoduj o Evropě“? Jaká byla tvoje motivace?

Semináře jsem se zúčastnila už podruhé. Chtěla jsem vyzkoušet své argumentační schopnosti a také se seznámit s novými lidmi. Mojí motivací nebylo vyhrát, ani jsem to nepředpokládala. Spíš jsem si chtěla užít příjemné aktivní dopoledne.

Představ nám několika slovy téma, které jste rozebírali.

V rámci semináře jsme jednali o agendě, která se týkala omezování jednorázových plastů. Ve směrnici jsme např. zakázali používat brčka a plastové příbory. Touto směrnicí se v současné době zabývá i Parlament a Rada EU.

Jsi dobrý řečník?

Myslím si, že ano. Hodně jsem se vypracovala během studia na gymnáziu, díky spoustě prezentací a referátů. Opomenout nesmím ani Divadelní školu, ve které hraji, tam jsem se téměř zbavila trémy.

Co bylo během simulací nejtěžší a co naopak nejlehčí?

Kupodivu nejlehčí bylo prosadit své názory v rámci strany, kterou jsem reprezentovala (EPP). Zároveň jsem je lehce prosadila i v simulovaném Evropském parlamentu.

Nejtěžší pro mě bylo obhájit své stanovisko i před Radou EU. Náročné byly i nesoutěžní diskuze, tedy diskuze dobrovolné, ve kterých jsem hájila svůj postoj k velkochovům.

 

Karolína se svými prezentačními a argumentačními dovednostmi slavila úspěch a postoupila na čtyřdenní česko-slovenskou simulaci jednání institucí Evropské unie v Brně, která se bude konat v prosinci r. 2018.

Hodně štěstí, pevné nervy, bystrou mysl a excelentní komunikační schopnosti, Kájo!!!