Psychohrátky 2024

24. – 25. května proběhly další Psychohrátky. Třída tercie pod vedením lektorů našeho vrstevnického programu absolvovala dvoudenní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Lektoři předem absolvovali školení v rozsahu 8 hodin.

Program začal v pátek ráno ve škole, po obědě jsme se přemístili do Mladočova, kde program pokračoval do večerních hodin. Preventivní bloky byly doplněny sportovními i kulturními aktivitami. Na půlnoc lektoři připravili noční stezku odvahy, která měla za cíl ověřit, co si terciáni během preventivních bloků osvojili, například různé druhy odmítacích technik.

V sobotu program pokračoval dalším blokem zaměřeným na poskytnutí první pomoci.

Souběžně s Psychohrátkami probíhalo školení 17 nových lektorů, kteří povedou adaptační pobyty a preventivní programy v následujícím školním roce.

Počasí nám vyšlo skvěle a chutnalo nám, jak nám v Mladočově vařili!

Děkujeme Městu Polička a SRPŠ za dlouhodobou podporu tohoto preventivního programu.

Velké poděkování patří našim lektorům, kteří zvládli vedení Psychohrátek opravdu bravurně!

A co jsme se dozvěděli ze závěrečné zpětné vazby? Např.

Tento program hodnotím velmi pozitivně. Lektoři měli vše promyšlené a pěkně zpracované.

Celkově velmi vydařená akce s hodně informacemi. Klidně bych si to zopakovala.

Otevřelo mi to oči.

Uvědomila jsme si, že rozhodnutí je jen a jen na mně.