Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z M a ČJL

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 bude pořádat pro uchazeče o studium přípravné kurzymatematiky (M) a českého jazyka a literatury (ČJL) k přijímacím zkouškám na SŠ pro školní rok 2018/2019 (pro oba obory vzdělání  79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium).

Délka jedné lekce:                  M – 60 min., ČJL – 60 min.

Počet lekcí kurzu:                   M – 4 lekce, ČJL – 4 lekce

Předpokládané termíny:          17. 1., 24. 1., 14. 2., 21. 2. 2018 od 14.00 hod. (vždy 1 lekce M a 1 lekce ČJL)

Cena za kurz (M + ČJL):         250 Kč

Termín pro přihlášení:             do 16. 1. 2018 nebo do naplnění kapacity kurzu

Způsob přihlášení:                  telefonicky na čísle 461 722 102 nebo osobně v kanceláři školy (dveře č. 219, paní O. Stříteská)

Způsob platby:                       finanční příspěvek bude vybrán v hotovosti od uchazečů na první lekci kurzu

Max. kapacita kurzu:              30 uchazečů (79-41-K/41 Gymnázium),  30 uchazečů (79-41-K/81 Gymnázium)        

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 si vyhrazuje právo zrušit kurzy v případě malého zájmu ze strany uchazečů o studium.