Povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech školy

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vstupuje v platnost počínaje čtvrtkem 10. září 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních společných prostorech školy.

Prosíme žáky, aby toto opatření respektovali. Při vstupu do budovy školy a při pohybu ve společných prostorech (šatny, chodby, jídelna apod.) použijte, prosím, pro zakrytí úst a nosu roušku. 

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Nad rámec tohoto opatření doporučujeme zachovat si jasnou a veselou mysl a po vyučování využít slunných dní k posílení zdravého těla a ducha 😉