Kurz první pomoci

V pátek 9. 12. se výjimečně nezačalo dělenými předměty biologie a fyziky, jak to u nás v 3. A bývá obyčejně zvykem, ale místo toho jsme se hromadně sešli v učebně biologie a začali s její reorganizací.

Čekala nás totiž dvouhodina plná resuscitace, chvatů a obvazů pod vedením záchranáře Českého Červeného kříže Daniela Žáka a dobrovolného hasiče a zdravotníka Martina Kočího.

„K člověku, kterého najdete ležet na zemi, vždy přistupujte směrem od hlavy k ramenům. Nikdy totiž nevíte, co s ním může být, a mohlo by se stát, že vám v šoku jednu „natáhne“, a to byste pak na té zemi leželi dva. Vždy mluvte zřetelně a nahlas popisujte, co máte v plánu dělat.“ To je jedna z první rad, které se nám dostane, a my si ji krátce na to zkoušíme na resuscitačních figurínách.

Je nutno dodat, že dnes je výběr těchto figurín skutečně široký, protože si můžeme vyzkoušet resuscitaci od dospělého člověka až po kojence. Dál potom pokračujeme přes otáčení člověka v bezvědomí a uvedení do stabilizační polohy, na to navazuje nácvik Heimlichova chvatu, který se používá k uvolnění dýchacích cest ucpaných cizím tělesem. Podobně pak také zkoušíme specifické chvaty určené pro dusící se kojence, u kterých je riziko dušení zvýšené a často také probíhá velmi nenápadně.

Čas však velmi rychle utíká, a tak už jen velmi zrychleně procházíme užití turniketu při masivním krvácení, jak v případě nouze použít EpiPen a na závěr se zaměřujeme na užití AED (Automatizovaný externí defibrilátor), který můžeme v Poličce najít v prostorách České spořitelny.

Nakonec se loučíme až těsně před začátkem velké přestávky a z učebny odcházíme s novými zkušenostmi, které v mnoha případech mohou doslova zachránit život.

Barbora Říhová