Potravní specializace našich pavouků

Poslední říjnovou hodinu biologie jsme strávili s absolventem našeho gymnázia, nyní studentem učitelství biologie a geografie, Milanem Tůmou. Měli jsme tak možnost vyslechnout jeho zkušenosti z průzkumu, který během svého studia prováděl.

Během přednášky na téma „Potravní specializace našich pavouků“, jsme se dozvěděli, jak probíhá u různých druhů pavouků lov potravy, jak jsou přizpůsobena jejich těla mimotělnímu trávení, čím se pavouci živí a jak se instalují zemní pasti, aby se mohlo zkoumat složení jejich potravy. Pavouci jsou specifičtí mimotělním trávením, jemuž mají přizpůsobenu svoji techniku lovu. Většinou tvoří druhově specifické sítě, do kterých se zachytí nic netušící kořist. Pavouk okamžitě vybíhá ze své skrýše a do své kořisti vstříkne z jedové žlázy chelicer, tedy klepítek ochromující látku. Následně obalí kořist do kokonu z pavučiny, vpraví do ní trávicí tekutiny, aby mohl potom vysát potřebné živiny. Dozvěděli jsme se ale i o jiných lovných technikách, které nejsou pro pavouky tak typické. Sem bychom mohli řadit např. příslušníky čeledi sklípkánkovitých se speciálními ortognátními chelicerami, kteří zásadně loví tak, že pomocí sníženého povrchu na zemi vytvoří pavučinou jakousi umělou zem a následně pavučinu zamaskují. Sklípkánek se sám přichytí na pavučinu vzhůru nohama, a když kořist náhodně prochází kolem, pohotově pod ní přiběhne a svými chelicerami ji probodne zespodu. Jsou ale pavouci jako například běžníci, kteří loví bez pavučin, pavučinu tvoří pouze pro svůj přesun ( tzv. babí léto).

Vedle těchto zajímavosti jsme se dozvěděli i mnoho dalších, například jak probíhá u pavouků rozmnožování. Děkujeme Milanu Tůmovi za zajímavou a pestrou přednášku a přejeme mu štěstí do jeho profesního života.

Za sextu K. Klepárník