PF 2022

Společně se studenty, učiteli a zaměstnanci Gymnázia Polička přejeme pokojně a radostně strávené vánoční svátky a do nového roku především pevné zdraví a radost ze života za všech okolností.

Gymnázium Polička