Ostravská univerzita Fakulta umění, únor 2021

Milí studenti, předávám informace o novém studijním programu Fakulty umění OU:

Na Fakultě umění Ostravské univerzity s novým akademickým rokem 2021/2022.otevíráme nový studijní program Grafický design a vizuální komunikace, který je možno studovat v bakalářském a následně v navazujícím magisterském stupni studia.

Ateliér grafického designu Text, forma, funkce je místem setkávání studentů, umělců, architektů a designérů. Místem pro dialog, umělecké vyjádření i výzkum. Během studia grafického designu studenti prohlubují své zkušenosti směrem k originální a svébytné tvorbě. Tradiční umělecké vzdělávání se zde propojuje s moderní infrastrukturou Centra digitálních technologií Fakulty umění, které disponuje zcela jedinečným vybavením. Studium programu vede jeho absolventy především k založení vlastního grafického studia.

Vzhledem k digitální době, ve které žijeme, považuji tento program za ideální pro všechny kreativní studenty, které láká kariéra v oblasti umění a designu

Více info na: www.fu.osu.cz; https://www.facebook.com/fakultaumeni/

Instagram ateliéru grafického designu

Facebook ateliéru grafického designu

Facebook Fakulty umění