Od pondělí 31. 5. 2021 jednotné testování metodou RT-PCR

Od pondělí 31. 5. 2021 bude testování žáků na přítomnost covid-19 probíhat jednotně metodou PCR. Ministerstvo zdravotnictví umožňuje školámkteré si testování touto metodou zajistínahrazení antigenních testů právě testováním metodou RT-PCR.  (Více v článku)

Ve spolupráci s firmou MEDESA jsme se rozhodli přistoupit na jednotné testování žáků touto šetrnější a přesnější metodou. Frekvence RT-PCR testování je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanovena na 1x za 14 dní. Testování bude prováděno neinvazivním odběrem z dutiny ústní (ze slin) v pondělí během 1. vyučovací hodiny. Vzorkykteré si studenti sami odeberoubudou následně vyhodnoceny v akreditované laboratoři v Pardubicích a výsledky budou zákonným zástupcům/zletilým žákům zaslány na email a formou SMS zprávy ve stejný den odpoledne. Do konce školního roku proběhne testování metodou PCR již pouze 31. 5. a 14. 6. 2021. Bude-li testování žáků na přítomnost covid-19 povinné i na začátku školního rokubudeme se snažitabychom mohli v testování žáků touto metodou pokračovat.

J. Dvořák