Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů) do osmiletého oboru budou zveřejněny ve středu 17. června 2020 po 9.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (gympolicka.cz) a na úřední desce školy.

Výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů) do čtyřletého oboru budou zveřejněny v úterý 16. června 2020 po 9.00 hod.

Výsledky přijímacího řízení (seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů) do osmiletého oboru budou zveřejněny ve středu 17. června 2020 po 9.00 hod.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (gympolicka.cz) a na úřední desce školy.

Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod evidenčním číslem (bylo přiděleno na pozvánce k JPZpřípadně v dopise o oznámení zahájení správního řízení – oba dokumenty byly uchazečům zaslány poštou).

Rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí si budou zákonní zástupci moci vyzvednout v kanceláři školy v úterý 16. června 2020 od 9.00 – 16.00 hod (pro čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 od 9.00 – 16.00 hod. (pro osmileté studium). Nevyzvednutá rozhodnutí budou doručena prostřednictvím České pošty.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na škole potvrdí zákonný zástupce žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školykterý rozhodl o jeho přijetí a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Zápisový lístek může žák uplatnit opakovaně i tehdypokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.