Od září nový přístupový systém ISIC PORT

Se začátkem školního roku 2022/2023 připravujeme zavedení přístupového a docházkového systému.

Od 1. září 2022 tak dojde k nahrazení stávajících tlačítkových terminálů u vchodů do budovy bezkontaktními čtečkami využívajícími čipový systém ISIC PORT. Vstup do budovy tak bude možný pomocí průkazu ISIC (v mobilních telefonech využívajících technologii NFC lze plastový průkaz nahradit mobilní aplikací), případně novým čipem s podporovanou technologií.

Využití průkazu ISIC přináší několik výhod. Nahrazuje průkaz studenta, lze jej využít jako identifikační kartu pro vstup do budovy, pro výdej obědů, na kopírování, 3D tisk, pro vstup do dalších specifických prostor apod.

Průkaz ISIC nabízí studentům výhody i mimo školu. S platnou licencí (platnost licence je 16 měsíců) můžete s jeho pomocí získat slevy na více než 2200 prodejních místech v ČR. Uznáván je rovněž mnoha autobusovými dopravci a provozovateli MHD.

Alternativu k plastovému průkazu představuje čip, který vyjma průkazu studenta a slevových výhod poskytuje stejné využití jako karta ISIC (stávající čipy bohužel novou technologii nepodporují).

S přechodem na přístupový a evidenční systém ISIC bude třeba, aby se každý student rozhodl, zda si současný čip nahradí ISIC kartou nebo ISIC čipem.

Prosíme proto studenty, aby po dohodě s rodiči / zákonnými zástupci vyplnili anketu, kde se závazně rozhodnou pro jednu z nabízených možností. Anketa je dostupná v aplikaci Bakaláři a o její vyplnění prosím studenty nejpozději do 15. června. O vyplnění prosím všechny studenty, tedy i ty, kteří ISIC kartu již vlastní.

Další informace včetně cen karet / čipů byly zaslány do zprávy přes KOMENS.

Josef Dvořák
ředitel školy