Nabídka stáží na pracovištích Akademie věd České republiky pro naše studenty

Rádi bychom našim studentům doporučili a povzbudili je k k zapojení do programu Otevřené vědy Akademie věd České republiky.  Baví Tě bádat? Chceš získat zajímavou zkušenost nad rámec výuky ve škole? Vyzkoušej stáže programu Otevřená věda.

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům středních škol z celé republiky příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. (Informace o možnostech přihlášení po rozkliknutí článku)

Studenti si mohou vybírat témata z oblasti biologie, chemie, fyziky, techniky, historie, filozofie a mnoha dalších.

Přihlašování na stáže je možné do 30. listopadu 2020. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti na stránkách www.otevrenaveda.cz, případně se mohou obrátit na své vyučující na gymnáziu.

Staňte se lepší po boku těch nejlepších a jděte do otveřené vědy! Rádi vám pomůžeme!