Možnost studia VOŠ – obory: Sociální práce a sociální pedagogika

Název školy: Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní

Obor studia: Sociální práce a sociální pedagogika

Studijní programy: (1) Sociální práce      
                                  (2) Sociální pedagogika

Délka studia:     3 roky

Po zakončení studia: titul DiS.

Formy studia: denní nebo kombinovaná

Počet hodin odborné praxe: 900

Bez přijímacích zkoušek

Příjem elektronických přihlášek (1. kolo přijímacího řízení): do 31.5.2022

Příjem přihlášek (2. kolo přijímacího řízení): do 17.8.2022

Příjem přihlášek (3. kolo přijímacího řízení): do 18.9.2022

www.vossp.cz

Informace o studiu: studijni@vossp.cz, tel: 272 661 203