Konference Erasmus+ v Postupimi

Erasmus+ Konference „Erasmus + green mobility + green schools“

Mezinárodní konference Erasmus+ v Postupimi

Ve dnech 4. – 6.5.2022 jsem se měla možnost jako zástupce jedné ze 4 institucí z ČR zúčastnit mezinárodní konference „Erasmus + green mobility + green schools“ v Postupimi.

Konference měla za cíl seznámit vzdělávací instituce s cílem zapojit se do realizace dohody o snížení emisí a udržitelnosti Green Deal a vyzdvihnout důležitost podílet se společně na tomto cíli. Dále se účastníci měli možnost seznámit s konkrétními příklady evropské spolupráce na projektech zaměřených na životní prostředí. Další velmi důležitou součástí programu bylo navazování konkrétních partnerství a kontaktů a plánování budoucích projektů.

Naše škola je již mnoho let zapojena do programu Erasmus+ a proto věřím, že i díky této konferenci a novým kontaktům budeme mít možnost našim žákům i kolegům otevřít další možnosti budoucí evropské spolupráce.